Światowy Dzień Uchodźcy

W czasach gdy temat ,,uchodźcy z Syrii” jest bardzo aktualny i wielokrotnie wraca się do niego na wszelkich serwisach informacyjny, gazetach i telewizji, zarówno lewicowych jak i prawicowych, warto przypomnieć ważną datę.

Światowy dzień uchodźcy przypada dwudziestego czerwca

uchodźcy z SyriiWłaśnie wtedy obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy, czyli World Refugee Day, obecny w naszych kalendarzach już od piętnastu lat (od dwutysięcznego roku). Dzień zwany również Międzynarodowym Dniem Uchodźcy z Syrii został ,,wymyślony” przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, żeby wszyscy na całym świecie pamiętali jaką odwagą musi się wykazać uchodźca, by wydostać się z kraju ogarniętego wojną, powstaniem, konfliktami zbrojnymi do krajów w których panuje pokój i będzie mógł spokojnie żyć. Dwudziestego czerwca obchodzony jest również Dzień uchodźców Afrykańskich. Podczas tego dnia odbywa się wiele wydarzeń, głównie kulturalnych, dzięki którym możemy poznać kulturę, historię i sztukę innych państwa i zrozumieć sytuację w jakiej zostaje postawiony imigrant. Osobnym świętem jest Międzynarodowy Dzień Migrantów, również ustanowiony przez ONZ w tym samym roku, na dzień osiemnastego grudnia.

Jest on bardziej ,,ogólny”, niż Dzień Uchodźcy, ponieważ odnosi się także do wszelkich rodzajów imigrantów: gospodarczym (np. problemy ze znalezieniem pracy), religijnych (np. prześladowania religijne), czy politycznych (np. prześladowania polityczne) lub prywatnych (np. wyjazd do kraju małżonka), zatem odnosi się do większej grupy ludzi.